Warszawa, 25 stycznia 2019 r.

Prezes TVP, Jacek Kurski zapowiedział pozwanie przed sąd rzecznika praw obywatelskich dra Adama Bodnara, Wojciecha Czuchnowskiego, Krzysztofa Skiby i profesora Wojciecha Sadurskiego.

Wszyscy oni mieli naruszyć dobre imię TVP, sugerując w swoich wypowiedziach, że rozpętana przez tę stację kampania oszczerstw przeciwko Pawłowi Adamowiczowi mogła przyczynić się do jego śmierci. Towarzystwo Dziennikarskie podziela pogląd rzekomych oszczerców TVP, że jej kampania nienawiści przyczyniła się do stworzenia atmosfery, w której była możliwa zbrodnia. Dlatego, jeśli prezes Kurski rzeczywiście wystąpi z pozwami przeciwko Adamowi Bodnarowi, Wojciechowi Czuchnowskiemu, Krzysztofowi Skibie i Wojciechowi Sadurskiemu, przyłączymy się do tych procesów jako strona społeczna. 

Ci, którzy mają odwagę mówić prawdę nie powinni pozostać samotni! 

Towarzystwo Dziennikarskie

Oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego

Warszawa, 25 stycznia 2019 r. Prezes TVP, Jacek Kurski zapowiedział pozwanie przed sąd rzecznika praw obywatelskich dra Adama Bodnara, Wojciecha Czuchnowskiego, Krzysztofa Skiby i profesora Wojciecha Sadurskiego. Wszyscy oni mieli

Czytaj dalej »

Dość nienawiści w TVP

Dość nienawiści w TVP Warszawa, 15 stycznia 2019 r. W dniu powszechnej żałoby po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza „Wiadomości” TVP nadal naruszały standardy etyki dziennikarskiej. Łamały ustawę o radiofonii

Czytaj dalej »

Bronimy dziennikarzy Radia Rzeszów

W Polskim Radiu Rzeszów miało miejsce wydarzenie bez precedensu w historii polskich mediów. Prezes Radia, Przemysław Tejkowski, złożył donos do prokuratury na własną dziennikarkę. Grażyna Bochenek obraziła wg. niego Prezydenta

Czytaj dalej »

Obrady Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich

Andrzej Krajewski Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich (Association of European Journalists, http://www.aej.org/) obradowało w Agrinio w Grecji w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018. Wybrano nowe (stare) władze, dyskusja dotyczyła korupcji

Czytaj dalej »

Spotkanie w Sejmie

Czy będą wnioski z raportu medialnego TD? Wyborczy raport medialny Towarzystwa Dziennikarskiego został wysłany do siedmiu adresatów , którzy mogą wyciągnąć z niego wnioski. Seweryn Blumsztajn poprzedził raport listem do

Czytaj dalej »

W “Wiadomościach” komentują…

W Wiadomościach komentują… Przez tydzień, od 6 do 12 stycznia 2019 r., w „Wiadomościach” TVP1 do komentatorów należała jedna czwarta przytoczonych wypowiedzi. Jeden z nich wystąpił sześć razy, w tym

Czytaj dalej »

To nie Schizofrenia Dziennikarzy Polskich

Piotr Rachtan Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które ostatnio pozwało Gazetę Wyborczą i red. Wojciecha Czuchnowskiego do sądu za nazwanie go Stowarzyszeniem Donosicieli Polskich, cierpi na stan rozdwojenia jaźni (błędnie identyfikowany ze

Czytaj dalej »

Za każdego zabitego Niemca ……

Jacek Parol Sięgnąłem po bardzo mocną analogię. Ale czasy są takie, że słabe analogie są słabe. Zainspirował mnie krążący w socjal mediach mem na którym nasz kieszonkowy szeryf o pełnych

Czytaj dalej »

Przyszłość telewizji. Kilka spostrzeżeń

Zaczynałem współpracę z telewizją, gdy miała ona jeden ogólnopolski (mocno powiedziane…) czarnobiały kanał o niewielkiej rozdzielczości, jej sygnał był czysto analogowy i nie było żadnych sposobów rejestracji. Prymitywny telerecording, czyli

Czytaj dalej »

Debata: Polska po pierwszej turze wyborów samorządowych

https://youtu.be/Y4d7oa9H8JM “Polska po pierwszej turze wyborów samorządowych” Debata Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przeprowadzona 25.10.2018 z udziałem: Marcina Skubiszewskiego – Obserwatorium Wyborcze Pawła Kasprzaka – Obywatele RP Agaty Szczęśniak z

Czytaj dalej »

Złota zasada propagandy

Złota zasada propagandy: jeśli przynajmniej jedna czwarta przekazu jest prawdziwa, to całość staje się wiarygodna. NYT opisuje, jak junta rządząca do 2011 r. w Myanmarze (w Birmie) używała fałszywych kont na Facebooku do szerzenia nienawiści wobec mniejszości narodowej Rohingya. Prowadzący tę propagandową wojnę podszywali się pod fanów gwiazd muzyki pop. 1,3 mln osób śledziło ich konta.To pierwszy przykład wykorzystywania Facebooka przez autorytarną władze przeciwko swoim obywatelom.Andrzej Krajewski

“Dobra zmiana” w mediach

“Dobra zmiana” W pierwszym roku “dobrej zmiany”, kiedy władzę w mediach publicznych przejmowali funkcjonariusze PiS i osoby przez nich wskazane,  publikowaliśmy listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar czystek. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i

Czytaj dalej »
background-blank-business-301703

Jak pokonać „biały ekran” w WordPressie

Bogdan Miś WordPress to wspaniały system do prowadzenia i redagowania witryn internetowych – od prostych blogów, do dużych i złożonych witryn. Jest dość łatwy; nie wymaga głębokiej znajomości żadnych specjalnie wyrafinowanych narzędzi. Ale czasami bryka. Wpisujesz adres witryny, widzisz go w pasku przeglądarki – i nic się nie dzieje. Co gorsza, nie masz również

Czytaj dalej »

“Obywatel prezenter” już do wzięcia

Można już pobrać kolejnego ebooka napisanego w ramach edukacji obywatelskiej KOD – Mazowsze, tym razem poświęconego Prezentacjom Google. Narzędzie jest przeznaczone dla dziennikarzy, studentów, uczniów, biznesu, środowiska akademickiego, aktywistów społecznych (to im szczególnie dedykuję tę pracę), którzy chcą mieć wygodne, łatwo dostępne z dowolnego miejsca narzędzie do sporządzenia prezentacji. Świetna integracja usług i współpraca

Czytaj dalej »

Towarzystwo Dziennikarskie zwraca się za pośrednictwem listu otwartego do stowarzyszeń dziennikarskich i wszelkich organizacji broniących wolności mediów. Treść listu prezentujemy w sąsiedniej zakładce.

Do Światowej i Europejskiej Federacji Dziennikarskich, Reporterów bez Granic i innych organizacji broniących wolności mediów

Koleżanki i Koledzy, 

W ostatnich dniach jesteśmy w Polsce świadkami potężnego ataku władz państwowych i rządzącej partii na niezależne media. Dochodzi do zastraszania i nękania dziennikarzy wielu redakcji przez służby, policję, prokuraturę i kluczowe instytucje publiczne. Media ujawniające ważne problemy społeczne (neonazizm), patologie czy przestępczość dotykającą instytucje państwa (przekroczenie uprawnień, korupcja, nepotyzm) doświadczają różnego rodzaju szykan i retorsji. Począwszy od pozwów sądowych, prób cenzurowania publikacji, aż po nękanie wezwaniami do prokuratury i na policję. Partia rządząca i kontrolowane przez nią instytucje zasypały media pozwami. „Gazeta Wyborcza” ma już 20 spraw sądowych wytaczanych przez polityków, organy państwowe i spółki skarbu państwa. Część z nich zmierza do wydania gazecie zakazu pisania o niektórych tematach, a więc ma charakter cenzorski.

Celem ataków są między innymi dziennikarze, którzy ujawnili lub komentowali kulisy zawiadomienia złożonego do prokuratury przez bankiera Leszka Czarneckiego w sprawie podejrzenia korupcji Marka. Ch., byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Każdy artykuł lub komentarz wskazujący na związek Marka Ch. z ludźmi obecnej władzy, zwłaszcza z szefem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim, spotyka się z próbami zastrasza mediów: pozwami i wnioskami o ocenzurowanie opublikowanych artykułów, żądaniem usunięcia tekstów ze stron internetowych, a nawet zniszczenia wydań papierowych z inkryminowanymi tekstami.

Funkcjonariusze służb – konkretnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego-  złożyli niedawno wizytę w mieszkaniu operatora TVN, który brał udział w reportażu wcieleniowym o działalności neonazistów w Polsce. Wręczyli mu wezwanie na przesłuchanie w prokuraturze. Postawiono mu absurdalny zarzut propagowania faszyzmu. Prokuratura zajmuje się także dziennikarzem Newsweeka, który opisał sylwetkę wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. W wezwaniu na przesłuchanie wskazano, że autor tekstu nie uzyskał zgody wiceprezesa TK na publikację artykułu.

Dziennikarze ujawniający afery i patologie są ścigani i traktowani przez aparat państwa jak potencjalni przestępcy.  Celem jest wywołanie efektu mrożącego i zniechęcenie ich do krytycznych publikacji. Chodzi także o uderzenie w wiarygodność dziennikarzy poprzez oskarżenie ich o próby zachwiania systemem finansowym, przygotowywanie materiałów na polityczne zamówienie, czy udział w działalności przestępczej. 

Apelujemy do wszystkich organizacji broniących wolności mediów i niezależności dziennikarzy o interwencję. Wolność słowa w Polsce jest poważnie zagrożona.

Towarzystwo Dziennikarskie, Polska

6 grudnia 2018

International Federation of Journalists, European Federation of Journalists, Reporters without Frontiers and other organisations defending media freedom

Dear friends,

The last few days have seen a powerful attack by our state authorities and the ruling party against Poland’s independent media. Journalists from many media outlets are being intimidated by the sekret services, the police, the state prosecution service andother state institutions. These media have run reports on important problems such as neo-nazism, pathological behaviour and criminal activities by state institutions (nepotism, corruption and abusing their powers) are being harrassed and subjected to retaliation. The range of hostile acts against the media goes from court summons and attempts to censor publications to summons for questioning by prosecutors and police. The ruling party and the institutions which they control have showered the media with summons. The Gazeta Wyborcza already faces 20 court cases which have been brought by politicians, state institutions and state owned enterprises. Some of them have demanded that newspapers stop writing about various subjects and thus, de facto, are attempting to censor our media.

Journalists who have reported on or commented on the background of an alleged corruption charge brought by Leszek Czarnecki to the state prosecutor’s office against Mark Ch. the former head of the state Financial Market Supervisory Authority (KNF) , Poland’s financial regulator, are the subject of these attacks. Any article or commentary which links Mark Ch. to people in the present government and especially to Adam Glapinski, the head of the National Bank of Poland, is met by summons and demands that articles be censored as well as demands for texts to be removed from the internet and even from already published print editions.

Functionaries from the Internal Security Agency (ABW) recently entered the home of a cameraman from the TVN television station who had been involved as an undercover reporter in a programme on neo Nazi activities in Poland. They served him with a summons for questioning at the prosecutor’s office. At the prosecutor’s office he was charged, in a surreal development, with propagating fascism. The state prosecutor’s office is also involved in a case against a journalist from the Newsweek weekly who wrote a profile of the deputy head of the Constitutional Tribunal (TK). The summons for questioning said that the author of the text had not been given permission by the deputy head of the TK to write about him.

Journalists who report criminal and financial affairs and pathological situations are pursued and treated by the state as potential criminals. The aim is to achieve a ‘chilling effect’ and get them to drop critical reporting. The authorities also want to undermine public trust in journalism by accusing reporters of trying to undermine confidence in the banking system, writing articles at the behest of opposition politicians and being themselves involved in criminal activity.

We appeal to all defenders of media freedom to take up these cases. Freedom of speech in Poland is seriously under threat.

The Society of Journalists, Poland Warsaw,

6 December 2018,

Close Menu