Aktualności

Walne zebranie członków Towarzystwa Dziennikarskiego

Na kolejną, dwuletnią kadencję wybrano władze Towarzystwa Dziennikarskiego.

Prezesem ponownie został Seweryn Blumsztajn, a wiceprezesami – Krzysztof Bobiński i Jan Ordyński.

Do komisji rewizyjnej weszli: Weronika Kostyrko, Anna Kwiatkowska i Robert Walenciak.

Natomiast do sądu koleżeńskiego: Renata Kim, Ewa Szprynger i Jarosław J. Szczepański.