Aktualności

Rezolucja Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ/IFJ dotycząca Polski

12.06.2016

Przez cały miniony tydzień trwał  w Angers we Francji 29 kongres największej światowej organizacji dziennikarskiej Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ/IFJ , skupiającej związki i stowarzyszenia dziennikarzy z ponad 140 krajów ze wszystkich kontynentów. . Istniejąca od 1929 roku organizacja skupia już około 600 tysięcy członków. W Angers dyskutowano o wszystkich   najważniejszych problemach światowego dziennikarstwa, wybrano też nowe władze Federacji. Jej prezydentem został Belg Philippe Leruth. Kongres zakończył się przyjęciem wielu rezolucji, w tym jednej, przedstawionej przez trzy francuskie związki dziennikarskie dotyczącej Polski.

 Kongres FIJ obradujący w Angers w dniach 6 – 10 czerwca 2016 roku  odnotowując z żywym niepokojem , że 1 lipca ma wejść w życie nowa ustawa decydująca o mediach publicznych w Polsce zauważając że ustawa ta w zasadniczy sposób zmieni sytuację tych mediów, obejmując swoim zasięgiem wszystkie istniejące w Polsce kanały publiczne radia i telewizji, łącznie z regionalnymi  , jak również agencję prasową PAP. Stwierdzając, że zgodnie z terminologią oficjalną  całość tego układu przyjmie nazwę Mediów Narodowych,   biorąc pod uwagę, że de facto cała ta służba publiczna jak i agencja prasowa PAP będzie zależała od rządu poprzez Radę Mediów Narodowych, składającej się z 6 członków, w tym 5 mianowanych bezpośrednio przez partię Prawo i Sprawiedliwość ( znajdująca się u władzy PIS ), za pośrednictwem parlamentu , senatu – gdzie partia ta dysponuje większością – oraz prezydenta Republiki wywodzacego się z tej samej partii, odnotowując, że ta powołana na 6 lat Rada będzie mianowała dyrektorów kanałów i stacji i mogła ich w każdej chwili odwoływać,  stwierdzając, że już do tej pory obecnie około 150 dziennikarzy zostało zwolnionych w ciągu ostatnich miesięcy,  francuskie związki uważają:

że polskie radio publiczne (Polskie Radio), publiczna telewizja (Telewizja Polska) jak również agencja PAP przestaną istnieć w obecnej formie,

że wraz z tą ustawą pojawia się obawa masowych zwolnień tych  dziennikarzy polskiej RTV i agencji PAP , którzy nie podporządkują się linii politycznej partii sprawującej władzę,

że polityka „repolonizacji” mediów publicznych dotknie także mediów prywatnych.

Kongres FIJ:

wyraża swą pełną solidarność z polskimi dziennikarzami, a zwłaszcza z tymi z mediów publicznych, ofiarami tej polityki,

potępia poczynania rządu polskiego i poważne zagrożenia wolności wypowiedzi i prawa do pracy,

domaga się by FIJ zwróciła się niezwłocznie do Komisji Europejskiej, Parlamentu europejskiego i jego przewodniczącego , Rady Europy i APCE, jak również do UNESCO, aby położyć kres polityce sprzecznej z Europejską Konwencją praw człowieka (artykuł 10).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *