Warsztat publicysty

WordPress – zarządzamy wpisami

W kolejnym wpisie musimy powiedzieć więcej o kilku kluczowych czynnościach, które pozwolą nam zarządzać najważniejszą rzeczą w blogu – wpisami, które są jego esencją, najważniejszym celem. 

Zanim jednak zajmiemy się tą kluczową kwestią, wykonaj jeszcze drobne czynności organizacyjne, które są konieczne, by wszystko poprawnie funkcjonowało.

 • Przejdź do Kokpitu i kliknij w lewym panelu polecenie Ustawienia, aby wyświetlić kartę Ogólne.
Ustawianie daty i czasu blogu
 • Język witryny – pozostaw naturalnie Polski, chyba że piszesz w innym języku.
 • Strefa czasowa – jeśli jesteś w Polsce, wybierz opcję Warszawa.
 • Format daty – typowy dla Polski jest format wioczny tutaj jako 25 sierpnia 2018.
 • Format godziny – typowy jest dla nas format widoczny tutaj jako 05:20.
 • Pierwszy dzień tygodnia – przyjmij Poniedziałek.
 • Po dokonaniu wyboru kliknij niebieski przycisk Zapisz zmiany.

Zarządzanie wpisami to przede wszystkim ich tworzenie, usuwanie, kategoryzacja, datowanie, zmiana statusu – kilka podstawowych czynności, które pozwolą nam w pełni panować nad treścią. 

 • Kliknij zatem w lewym panelu polecenie Wpisy, aby wyświetlić Wszystkie wpisy.

Najpierw powiedzmy o sposobach dodawania do blogu nowych wpisów. Możemy to zrobić trzema technikami.

 • Kliknąć polecenie Dodaj nowy w lewym panelu.
 • Kliknąć Dodaj nowy na rozwijanej liście poleceń.
 • Kliknąć Dodaj, a potem Wpis na górnym pasku.

Pokazuje to zrzut ekranowy.

Techniki dodawania nowych wpisów

Dla naszych celów utwórzmy zatem szybko kilka przykładowych wpisów, a właściwie ich zalążków. Opublikujemy je od razu w blogu.

Nowe wpisy w blogu

Jedną z podstawowych czynności zarządczych jest usuwanie niepotrzebnych wpisów.

 • Aby usunąć wpis, przesuń wskaźnik myszy nad tytuł wpisu i kliknij polecenie Do kosza.

Wpis zostanie umieszczony w koszu i będzie tam czekać na ostateczne opróżnienie kosza, chyba że zdecydujesz się go przywrócić, co także jest możliwe.

Usuwanie wpisu do kosza

W dowolnej chwili możesz sprawdzić zawartość kosza, a w nim usunąć wpis na zawsze, przywrócić wpis do blogu lub opróżnić cały kosz.

Widok kosza z wpisami

Gdy zechcesz usunąć kilka wpisów jednocześnie:

 • Zaznacz „ptaszkami” pola wyboru przy nich (małe kratki)
 • W rozwijanym menu Masowe działania wybierz polecenie Przenieś do kosza
 • Kliknij Zastosuj.

Wpisy zostaną hurtowo usunięte do kosza.

Hurtowe usuwanie wpisow do kosza

Krótka informacja o kategoriach. Wszystkie wpisy możemy kategoryzować, a więc przypisywać je do wybranych grup. W naszym przypadku moglibyśmy utworzyć kategorie JedzenieUbraniaKsiążki itd., a następnie przypisywać każdy kolejny wpis do jednej lub kilku kategorii.

 • Aby utworzyć kategorie, kliknij w lewym panelu polecenie Kategorie.
 • Wstaw kursor do pola Nowa, wpisz nazwę kategorii i naciśnij Enter.
 • W taki sam sposób utwórz kilka innych kategorii.

Możesz na wszelki wypadek dodać do kategorii opisy, co pomoże je rozumieć wtedy, gdy kategorii jest wiele, albo gdy blog prowadzi kilka osób.

Kategorie przydadzą się w pracy autorowi blogu, pomogą też wyszukać informacje jego czytelnikom.

Tworzenie nowych kategorii

Wróć teraz do widoku wszystkich wpisów i przesuń wskaźnik myszy nad nazwę jakiegoś wpisu. Po kliknięciu polecenia Szybka edycja zobaczysz okno Szybkiej edycji.

 • W polu Tytuł możesz zmienić tytuł wpisu.
 • W polu Data możesz zmienić datę i czas utworzenia wpisu – nie jest ona sztywno wyznaczana przez system.
 • W polu Uproszczona nazwa możesz zmienić adres wpisu.
 • W sekcji Kategorie usuń zaznaczenie pola wyboru Uncategorized i zaznacz właściwą kategorię, np Jedzenie.
 • Aby zatwierdzić zmiany, kliknij po prawej stronie przycisk Zaktualizuj.
Szybka edycja danych o wpisie

A tak wygląda widok wpisów po nadaniu im kategorii.

Wpisy z przydzielonymi kategoriami

I teraz możemy się przekonać, jak się przydadzą kategorie do filtrowania wpisów. Gdy zechcesz wyświetlić wyłącznie wpisy należące do danej kategorii:

 • Rozwiń menu Wszystkie kategorie i zaznacz jedną z nich.
 • Kliknij przycisk Przefiltruj.

Na ekranie wyświetlone zostaną jedynie wpisy należące do tej kategorii.

Innym sposobem filtrowania jest użycie daty – konkretnego miesiąca.

Widok z filtrem w postaci kategorii

Przydatnym narzędziem w docieraniu do wpisów może być wyszukiwarka – gdy wpisów są dziesiątki, a potem setki, dotarcie do starych artykułów może być kłopotliwe, zwłaszcza gdyby się to wiązało z przewijaniem kolejnych stron z wpisami.

Podanie w wyszukiwarce słowa kluczowego spowoduje wyświetlenie wszystkich wpisów zawierających to słowo w tytule lub treści.

Wyszukiwarka wpisów w zapleczu administracyjnym blogu