AktualnościOświadczenia

Oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego

Warszawa, 25 stycznia 2019 r.

Prezes TVP, Jacek Kurski zapowiedział pozwanie przed sąd rzecznika praw obywatelskich dra Adama Bodnara, Wojciecha Czuchnowskiego, Krzysztofa Skiby i profesora Wojciecha Sadurskiego.

Wszyscy oni mieli naruszyć dobre imię TVP, sugerując w swoich wypowiedziach, że rozpętana przez tę stację kampania oszczerstw przeciwko Pawłowi Adamowiczowi mogła przyczynić się do jego śmierci. Towarzystwo Dziennikarskie podziela pogląd rzekomych oszczerców TVP, że jej kampania nienawiści przyczyniła się do stworzenia atmosfery, w której była możliwa zbrodnia. Dlatego, jeśli prezes Kurski rzeczywiście wystąpi z pozwami przeciwko Adamowi Bodnarowi, Wojciechowi Czuchnowskiemu, Krzysztofowi Skibie i Wojciechowi Sadurskiemu, przyłączymy się do tych procesów jako strona społeczna

Ci, którzy mają odwagę mówić prawdę nie powinni pozostać samotni! 

Towarzystwo Dziennikarskie