AktualnościOświadczenia

Oświadczenie w sprawie interwencji policji wobec Marty Bogdanowicz

Towarzystwo Dziennikarskie zdecydowanie potępia interwencję policyjną, która miała na celu uniemożliwienie dziennikarce Sieciowej Telewizji Obywatelskiej Video-KOD Marcie Bogdanowicz udokumentowanie manifestacji przeciw faszyzmowi 15 sierpnia 2019, na Nowym Świecie w Warszawie.

Marta Bogdanowicz została siłą wyprowadzona przez funkcjonariuszy policji, mimo że miała przy sobie widoczną i czytelną legitymację prasową. Działanie policji było sprzeczne z artykułem 43 prawa prasowego, który mówi:

„Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej – podlega karze pozbawienia karze wolności do lat 3”

Działania policji wobec naszej koleżanki były sprzeczne z prawem i zasadami wolności mediów. Świadczą o niepokojącym zwrocie w polityce dotyczącej wolności mediów. W imię przestrzegania prawa i transparentności życia publicznego oczekujemy, że kierownictwo MSW zapewni w przyszłości swobodę działania mediów w podczas wszelkich zgromadzeń publicznych i ograniczy działania policji do obrony prawa, jednocześnie nie pozwalając podległym funkcjonariuszom na tego prawa łamanie.

Seweryn Blumsztajn, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego
Warszawa, 17 sierpnia 2019 r.

Otrzymują: Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalny Inspektor Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich.