Fundusz Solidarności Dziennikarskiej dla wsparcia dziennikarzy i redaktorów zwalnianych z pracy w redakcjach przejętych przez Orlen

Towarzystwo Dziennikarskie podejmuje inicjatywę utworzenia Funduszu Solidarności Dziennikarskiej dla wsparcia dziennikarzy i redaktorów zwalnianych z pracy w redakcjach przejętych przez Orlen. Zgromadzone środki przeznaczone będą na bezpośrednie wsparcie finansowe, pomoc prawną, a gdyby udało się zachęcić Państwa do bardziej regularnych wpłat – także na program stypendialny. Apel o wsparcie kierujemy nie tylko do środowiska medialnego, ale także do wszystkich, którzy zechcą w tych trudnych czasach okazać solidarność niezależnym dziennikarzom.Wpłat prosimy dokonywać na konto Towarzystwa: 97 1160 2202 0000 0002 2610 5573 z dopiskiem „Fundusz Solidarności”.

Seweryn Blumsztajn – prezes Towarzystwa

Warszawa, 10 maja 2021