Aktualności

Polskie Radio o debacie w Parlamencie Europejskim

Podsumowanie debaty w kanale informacyjnym Polskiego Radia PR24, 19 listopada 2021 r. o godzinie 21.00  

[00:00:00.570] – Ewa Wasążnik host

Jest wtorek 19 października minęła godzina 16.05. Dzień dobry. Zaczynamy popołudniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

[00:00:14.370] – Ewa Wasążnik host

Suma wydarzeń. Tak dla europejskiego uniwersalizmu i nie dla europejskiego centralizmu – mówił premier Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w zakończonej już debacie na temat praworządności w Polsce. Dyskusja została zorganizowana w reakcji na niedawne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznał prymat polskiej Konstytucji nad prawem unijnym. W trakcie swojego wystąpienia szef rządu podkreślał, że sukces integracji europejskiej polegał na tym, że prawo było pochodną mechanizmów łączących państwa w różnych dziedzinach.

[00:00:49.220] – Ewa Wasążnik host

Jak mówił próba całkowitej zmiany tego modelu polegająca na narzuceniu integracji poprzez mechanizmy prawne to odejście od założeń stojących u źródeł sukcesu wspólnoty.

[00:01:00.950] – Mateusz Morawiecki

Unia jest wielkim osiągnięciem państw Europy i jest mocnym sojuszem gospodarczym, politycznym i społecznym. Jest najsilniejszą, najbardziej rozwiniętą organizacją międzynarodową w historii. Ale Unia Europejska nie jest państwem. Państwem to są kraje członkowskie Unii. To państwa pozostają europejskim suwerenem, są panami traktatów i to państwa określają zakres kompetencji powierzonych, przyznanych Unii Europejskiej.

[00:01:32.070] – Ewa Wasążnik host

Premier Mateusz Morawiecki dobitnie podkreślił, że Polska jest i pozostanie członkiem Unii Europejskiej. Jednocześnie stwierdził, że konstytucje poszczególnych państw są najwyższymi aktami prawnymi i mają prymat nad unijnymi traktatowi. Dodał, że żadne unijne instytucje nie mogą przekraczać swoich kompetencji.

[00:01:51.120] – Mateusz Morawiecki

Większość z nas zgodzi się, że nie może być mowy o praworządności bez przestrzegania hierarchii źródeł prawa. Prawo unijne wyprzedza prawo krajowe do poziomu ustawy i w obszarach przyznanych Unii kompetencji. Taka zasada obowiązuje we wszystkich krajach unijnych. Ale najwyższym prawem pozostaje konstytucja. Jeżeli instytucje powołane w traktatach przekraczają swoje kompetencje państwa członkowskie muszą mieć narzędzia żeby zareagować.

[00:02:20.720] – Ewa Wasążnik host

Premier zaznaczył, że w Europie trzeba skończyć z podwójnymi standardami ponieważ tworzą one w Unii nierówności i ustalają podziały.

[00:02:29.330] – Mateusz Morawiecki

Niestety, widząc niektóre praktyki w instytucjach Unii wielu obywateli naszego kontynentu zadaje sobie dzisiaj pytanie czy skrajnie różne orzeczenia i decyzje Brukseli i Luksemburga wobec różnych krajów członkowskich, a zapadające przy podobnych okolicznościach de facto utrwalajace podział na kraje silnej starej i nowej Unii, na silnych i słabszych. Czy to jest rzeczywiście równość?

[00:02:58.320] – Ewa Wasążnik host

Premier Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu podkreślił, że dla Polski wejście do Unii Europejskiej jest wyborem cywilizacyjnym i strategicznym. Wskazał jednak, że korzyści z polskiego członkostwa są obustronne.

[00:03:12.290] – Mateusz Morawiecki

Polska zyskuje na integracji przede wszystkim z powodu wymiany handlowej, na wspólnym rynku. Transfery technologii i transfery bezpośrednie są też bardzo ważne, ale Polska nie weszła do Unii z pustymi rękoma. Proces integracji gospodarczej poszerzył możliwości firm z mojego kraju, ale otworzył też ogromne możliwości firmom niemieckim, francuskim czy holenderskim. Przedsiębiorcy z tych krajów w ogromnym stopniu korzystają na rozszerzeniu Unii.

[00:03:43.570] – Ewa Wasążnik host

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła w trakcie debaty o pogorszeniu się stanu praworządności w Polsce. Wymieniła też możliwe kroki prawne i finansowe, które Komisja może podjąć ponieważ, jej zdaniem, wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego podważa fundamenty Unii Europejskiej takie jak np. niezależność sądownictwa.

[00:04:04.510] – Ursula von der Leyen

And the opitons are all known.

[00:04:07.750] – Ewa Wasążnik host

Opcje są wszystkim znane. Pierwsza to postępowanie w sprawie naruszeń, wktorych na drodze prawnej kwestionujemy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Kolejna opcja to mechanizm warunkowości i inne narzędzia finansowe. Polski rząd musi nam wytłumaczyć w jaki sposób zamierza chronić środki unijne. Trzecia opcja jest w ramach artykułu siódmego. Musimy do niej wrócić.

[00:04:34.640] – Ewa Wasążnik host

Szef polskiego rządu odniósł się do tych słów.

[00:04:38.460] – Mateusz Morawiecki

Niedopuszczalne jest rozszerzenie kompetencji, działanie metodą faktów dokonanych. Niedopuszczalne jest narzucanie innym swojej decyzji bez podstawy prawnej. Tym bardziej niedopuszczalne jest używanie do tego celu języka szantażu finansowo-prawnego o karach. Idących słów wobec niektórych państw członkowskich odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń. Nie zgadzam się na to by politycy szantażował i straszyli Polskę.

[00:05:09.380] – Ewa Wasążnik host

Większość frakcji parlamentarnych krytykuje stan praworządności w Polsce. Niemiecki europoseł Manfred Weber z Europejskiej Partii Ludowej mówił, że w debacie nie chodzi o Polskę i Polaków, a o działania rządu w Warszawie. Polityk zarzucił polskim władzom kwestionowanie prymatu prawa europejskiego i wyroków TSUE.

[00:05:33.570] – Manferd Weber (tłum.)

Ci, którzy odrzucają praworządność jako zasadę dla nich to jest duża satysfakcja. Pańskie wystąpienia, panie premierze, sieje zamęt i podziały. Osłabia pan Unię Europejską. Ktoś na pewno będzie się cieszył. To Władimir Putin, bo to polityka którą pan prowadzi pomaga Rosjanom, Władimirowi Putinowi. Oni są jak najbardziej zainteresowani podzieloną, osłabioną Unią Europejską

[00:06:02.490] – Ewa Wasążnik host

Na zarzut działania w interesie Rosji odpowiadał włoski eurodeputowany Raffaele Vito z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jak podkreślał choć wiele mówiono o Putinie to europarlament nie chce dyskutować o konkretach związanych z polityką Kremla.

[00:06:20.640] – Rafaelle Vito (tłum.)

Sześć razy Konferencja Przewodniczących odrzuciła wniosek naszej frakcji by dyskutować na sali plenarnej np. gazociągu Nord Stream 2. Znalazł się jakiś powód, dla którego nie było w ogóle omawiać tę sprawę tutaj, natomiast rozmawiamy o sytuacji politycznej. Ta debata to kolejny gol samobójczy instytucji europejskich, które chcą instrumentalnie wykorzystać wydarzenie polskie i atakować rząd wybrany zgodnie z prawem.

[00:06:48.900] – Ewa Wasążnik host

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko zarzucił europarlamentowi prowadzenie zimnej wojny przeciwko konserwatywnym rządom w Europie, w tym w Polsce. Mówił że instytucje europejskie umyślnie starają się destabilizować polski rząd.

[00:07:04.000] – Ewa Wasążnik host

I by osiągnąć ten cel naruszają podstawowe założenia traktatów i wymyślili na poczekaniu reguły, których nie ma. W tym niechlubnym celu niestety sekundują im inne instytucje łącznie z Komisją Europejską, która co najmniej od czasu Jean Claude Junckera i pana Timmermansa stała się instytucją polityczną mocno stronniczą, ideologiczną i arogancką.

[00:07:36.570] – Ewa Wasążnik host

W czwartek europarlamentarzyści będą głosowali nad rezolucją o stanie praworządności w Polsce.


Podsumowanie debaty w programie Pierwszym PR „Polska i Świat” 19 listopada 2021 r. o godzinie 22.00 

Newsreader

Patryk Michalski trzy i pół minuty po dwudziestej drugiej. Czas podsumować najważniejsze wydarzenia wtorku.

theme

Polska i świat

Newsreader

Suwerenność krajów członkowskich kontra fundamenty Unii Europejskiej – w europarlamencie debata o Polsce z udziałem szefowej Komisji Europejskiej i premiera

U.von der Leyen

„Długoterminowym zaleceniem dla Polski jest odtworzenie niezależności wymiaru sprawiedliwości”

M.Morawiecki

„Niedopuszczalne jest narzucanie innym swojej decyzji bez podstawy prawnej”.

Prezydent Andrzej Duda z wizytą na Litwie.

A.Duda

„Nigdy nie będziemy po prostu zwykłymi sąsiadami. Jesteście – wy Litwini tak jak i my Polacy częścią wielkiej cywilizacji którą wspólnie stworzyliśmy”.

Newsreader

Mija 37 lat od zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Wieczorem odbyły się uroczystości przy grobie męczennika na stołecznym żoliborzu. Magazyn „Polska i świat”-  zaczynamy.

Newsreader

Z jednej strony padły słowa o naruszaniu suwerenności krajów członkowskich. Z drugiej pojawił się zarzut podważania fundamentów Unii Europejskiej. Przez blisko pięć godzin  europosłowie w Strasburgu debatowali dziś na temat sytuacji w Polsce. W dyskusji wzięli udział premier Mateusz Morawiecki i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Debata zorganizowano w odpowiedzi na orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad prawem unijnym.

Speaker 1

W Strasburgu debatę śledził Karol Surówka.

k.Surówka

Debata na temat orzeczenia polskiego Trybunału przerodziła się w dyskusję na temat przyszłości Unii, uprawnień instytucji unijnych oraz ogólnej oceny polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pierwsza głos zabrała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jej zdaniem orzeczenie polskiego Trybunału uderza w fundamenty Unii Europejskiej takie jak niezawisłość sądów. W jej ocenie zagrożona jest też ochrona praw polskich obywateli i kontrola nad wydawaniem środków unijnych. Zapowiedziała że Komisja ostrożnie rozważa podjęcie kolejnych kroków wobec Polski. To działania prawne, powrót do procedury artykułu 7. Ale to przede wszystkim uzależnienie wypłaty środków w ramach Krajowego Planu Rozbudowy od wycofania się przez polski rząd z części reformy wymiaru sprawiedliwości.

U.von der Leyen

„Długoterminowym zaleceniem dla Polski jest odtworzenie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Do tego należy zlikwidowanie izby dyscyplinarnej, zlikwidowanie reżimu dyscyplinarnego i przywrócenie niesłusznie usuniętych sędziów.

Reporter (K.Surówka)

Premier Mateusz Morawiecki nazwał to niedopuszczalnym finansowym szantażem. Zarzucił Komisji podwójne standardy. Jego zdaniem podobne orzeczenia jak to w polskim Trybunale zapadały również w sądach innych europejskich krajów.

M.Morawiecki

Niedopuszczalne jest rozszerzenie kompetencji, działanie metodą faktów dokonanych. Niedopuszczalne jest narzucanie innym swojej decyzji bez podstawy prawnej. Tym bardziej niedopuszczalne jest używanie do tego celu języka szantażu finansowego, mówienie o karach czy używanie jeszcze dalej idących słów wobec niektórych państw członkowskich. Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń. Nie zgadzam się na to, by politycy szantażowali i straszyli Polskę.

Reporter (K.Surówka)

Premier zaproponował w Strasburgu utworzenie dodatkowej izby TSUE w której zasiadaliby sędziowie wybierani przez sądy konstytucyjne krajów członkowskich. Szef rządu zapowiedział równocześnie, że Polska zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Między innymi wokół tej instytucji toczył się konflikt z Komisją.

M.Morawiecki

Ponieważ te mechanizmy które zostały wprowadzone – mechanizmy odpowiedzialności sądowej – nie spełniały naszych oczekiwań.

Reporter (K.Surówka)

Po przywódcach, głos zabrali europosłowie. Niemiecki deputowany Manfred Weber z Partii Ludowej mówił że w debacie nie chodzi o Polskę czy Polaków ale o działania rządu w Warszawie.

M.Weber

Ci którzy cieszą się z tej debaty to ci którzy chcą skłóconej unii. Ci, którzy odrzucają praworządność jako zasadę. Panie premierze,  sieje pan zamęt i podziały. Osłabia pan Unię. I kto się na pewno będzie cieszył ? Władimir Putin.

Reporter (K.Surówka)

Na te zarzuty – działania w interesie Rosji, odpowiedział włoski eurodeputowany Raffaele FITTO  z europejskich konserwatystów i reformatorów. Jak podkreślał wiele mówiono o Putinie. Tymczasem europarlament nie chce dyskutować o konkretach związanych z polityką Kremla.

R.Fitto

Sześć razy Konferencja Przewodniczących odrzuciła wniosek naszej frakcji by dyskutować na sali o gazociągu Nord Stream 2. Ta debata to kolejny gol samobójczy instytucji europejskich które chcą instrumentalnie wykorzystać wydarzenia europejskie by móc mieszać się w sprawy  i atakować rząd wybrany zgodnie z prawem.

Reporter (K.Surówka)

W Strasburgu głos zabrali również europosłowie z Polski. Polityk Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki mówił po debacie że niewyobrażalne byłoby to, by Polska nie otrzymała środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

R.Czarnecki

Żeby Polska …Dzięki której także tak pożyczka została uzyskana przez Komisję Europejską ….Żeby potem Polska nie była beneficjentem. Nie ma alternatywy – Polska te środki otrzyma.

Reporter (K.Surówka)

Deputowani Platformy Obywatelskiej zarzucali tymczasem premierowi że swoim dzisiejszym wystąpieniu w Strasburgu, zaognił konflikt z komisją. Apelujemy do premiera by zawrócił z drogi konfrontacji powiedział europoseł PO Andrzej Halicki

A.Halicki

Żeby o tej debacie wyciągnął wnioski, żeby ten rozsądek nakazał mu powrócić na drogę współpracy i dialogu a nie konfrontacji tak jak dzisiaj na sali wiedzieliśmy.

Reporter (K.Surówka)

To nie koniec debat na temat naszego kraju. W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim będzie jeszcze mowa o polskim prawie aborcyjnym oraz o sytuacji na zewnętrznych granicach Unii.

Newsreader

A w czwartek europosłowie zagłosują jeszcze nad rezolucją w sprawie Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *