AktualnościDziałalność TDOświadczenia

List do przyjaciół z serbskiej Sieci Śledczej ds. Przestępczości i Korupcji (KRIK)

Drodzy przyjaciele z Sieci Śledczej ds. Przestępczości i Korupcji (KRIK),

Piszemy, aby wyrazić nasze oburzenie niedawnym wyrokiem serbskiego Sądu Najwyższego nakazującym, aby Wasza organizacja wypłaciła odszkodowanie funkcjonariuszom policji wskazanym w artykule na temat spraw SLAPP wniesionych przeciwko Wam. W wyroku nałożono również zakaz publikowania artykułu na ten temat na Waszej stronie internetowej.

SLAPPy są obecnie plagą uczciwego dziennikarstwa, a w tym przypadku procedura osiągnęła szczyt absurdu, ponieważ zostaliście skazani jedynie za podanie liczby spraw (dwanaście), które zostały wam wymierzone, oraz za wskazanie instytucji i osób odpowiedzialnych za wniesienie tych spraw.

Kwestia SLAPP i sposobów ich zwalczania jest obecnie rozpatrywana przez Unię Europejską, Radę Europy i inne organizacje międzynarodowe. Jest postęp, choć powolny. Byłoby jednak prościej, gdyby prawnicy w solidarności z wolnymi mediami, odmawiali podejmowania się takich spraw, a sędziowie szybko oddalali sprawy SLAPP jako ewidentny przykład marnowania czasu sądów i pieniędzy, wydawanych przez powodów, i przez i pozwanych .

Jesteśmy zdumieni, że sędzia Slobodan Keranovic nie zorientował się, że został poproszony o rozpatrzenie sprawy, która nigdy nie powinna była trafić do sądu. Każda zdrowo myśląca osoba powinna była się domyślić, że ta sprawa była częścią kampanii, którą Stevan Dojcinovic, redaktor KRIK, opisał jako „główne narzędzie (serbskiego) reżimu do zamykania kilku pozostałych niezależnych mediów” w waszym kraju.

Popieramy Pana i inne profesjonalne organizacje dziennikarskie w Serbii, które stwierdziły, że wyrok w tej sprawie „był sprzeczny z wolnością wypowiedzi dziennikarzy”.

Apelujemy do organizacji działających na rzecz wolności mediów w Unii Europejskiej i poza nią o wsparcie KRIK w walce o obronę wolności wypowiedzi w Serbii.

Apelujemy do prawników i sędziów w Serbii, aby odmówili udziału w sprawach SLAPP jako jawnej straty czasu i pieniędzy systemu sądownictwa, którego jednym z priorytetów powinno być przestrzeganie wolności słowa i praworządności, a nie niszczenie tych wartości.

Towarzystwo Dziennikarskie, Polska

Warszawa, 24 maja 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *