Członkowie Towarzystwa Dziennikarskiego

Członkowie-założyciele

Seweryn Blumsztajn
Jerzy Kisielewski
Jan Ordyński
Monika Sieradzka
Ewa Winnicka-Łazarewicz
Artur Domosławski
Weronika Kostyrko-Ziemińska
Sławomir Popowski
Ś.P. Teresa Torańska
Jacek Żakowski
Ś.P. Jacek Gotlib
Cezary Łazarewicz
Paweł Moskalewicz
Robert Walenciak
Andrzej Jonas
Wojciech Maziarski
Jacek Rakowiecki
Dorota Warakomska

Członkowie

Bogdan Białek
Jacek Parol
Ewa Szprynger
Paweł Zbierski
Michał Broniatowski
Katarzyna Pilarska
Krzysztof Turowski
Ewa Ivanova
Elżbieta Sawicka
Paweł Wimmer
Andrzej Krajewski
Jarosław J. Szczepański
Katarzyna Wyszomierska