Ewa Szprynger

Ewa Szprynger

Ewa Szprynger – Dziennikarka Telewizyjna

Wieloletnia dziennikarka, związana z telewizją od 1989 roku.

Autorka ponad 200 programów publicystycznych i filmów dokumentalnych.

Współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”.