Jacek Rakowiecki

Jacek Rakowiecki

Prezes Funduszu Mediów

Komisja Członkowska Towarzystwa Dziennikarskiego. Redaktor i publicysta, komentator polityczny, recenzent teatralny i filmowy, ekspert medialny. Działacz opozycji demokratycznej od lat 70., internowany w stanie wojennym. Był m.in. sekretarzem redakcji „Tygodnika Powszechnego” i „Gazety Wyborczej”, z-cą red. nacz. „Rzeczpospolitej”, redaktorem naczelnym „Vivy!”, „Przekroju”, teatralnego „Foyer” i „Filmu”, rzecznikiem prasowym TVP, kuratorem Warszawskich Spotkań Teatralnych i wykładowcą Collegium Civitas.