Komunikat Towarzystwa Dziennikarskiego

  • Post Author:

Warszawa, 14 kwietnia 2019

Zarząd Towarzystwa Dziennikarskiego informuje, że Towarzystwo przelało 1000 zł na Fundusz Strajkowy protestu nauczycieli. Wzywamy wszystkie organizacje i związki dziennikarskie do pójścia w nasze ślady.