Kontakt

Siedziba Towarzystwa Dziennikarskiego znajduje się przy ulicy Józefa Hauke-Bosaka 3, 01-540 Warszawa.

Adres e-mail: zarzad(at)towarzystwodziennikarskie.pl

Nr konta bankowego: 97 1160 2202 0000 0002 2610 5573