Kronika upadków medialnych

24 czerwca 2018

Obradujący 24 czerwca Nadzwyczajny Zjazd delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyjął dwie sprzeczne ze sobą uchwały.

W pierwszej z nich skrytykowano raport Reporterów bez Granic z kwietnia br., w którym oceniono, że w Polsce obniżył się poziom wolności mediów, a nasz kraj znalazł się wśród państw, w których „występują wyraźne problemy z poszanowaniem wolności prasy”. „Jest to ocena krzywdząca, która nie ma potwierdzenia w rzeczywistości i której nie uzasadniają zdarzenia opisane w raporcie” – zdecydowali jednogłośnie delegaci SDP.

W drugiej z uchwał ci sami delegaci stwierdzili, że „zmiany w mediach publicznych postulowane przez SDP w 2015 r., które miały doprowadzić do  ich odpolitycznienia i zapewnienia im stabilizacji sytuacji finansowej nie zostały zrealizowane”. W związku z tym wezwali „Radę Mediów Narodowych i władze mediów publicznych do podjęcia działań zmierzających do naprawy obecnej sytuacji przede wszystkim w kwestii poszanowania ustawowej misji, zagwarantowania niezależności i godności uprawiania dziennikarstwa.”

Więcej: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sdp-krytykuje-raport-reporterow-bez-granic-o-spadku-wolnosci-mediow-w-polsce-jest-nierzetelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *