Aktualności

Obrady Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich

Andrzej Krajewski

Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich (Association of European Journalists, http://www.aej.org/) obradowało w Agrinio w Grecji w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018. Wybrano nowe (stare) władze, dyskusja dotyczyła korupcji w mediach (nowa gorsza od starej, sprawdzać niekaralność właścicieli), sposobów odzyskiwania zaufania odbiorców przez dziennikarzy (przestrzegać etyki zawodu), poszerzania prawnych mechanizmów ochrony dziennikarzy (w trzech czwartych krajów Rady Europy ich nie ma), walki z fałszywymi informacjami (fake news).

W przeddzień kongresu 470 podmiotów medialnych na Węgrzech dostało jednego redaktora naczelnego (szefa skupiającej je fundacji), co AEJ oprotestowało 3 grudnia: „Z Europejską i Międzynarodową Federacją Dziennikarzy (EFJ i IFJ) wzywamy Komisję Europejską, która stoi na straży unijnych traktatów, by potraktowała próby zagrożenia przez Węgry wolności słowa jako poważne i systematyczne nadużycie władzy”. Oświadczenie AEJ podkreśla, że ograniczenia wolności mediów na Węgrzech i w innych krajach zostały w Agrinio omówione i zdecydowanie potępione. Informowałem o monitoringu TD, który wykazał propagandowe wykorzystywanie mediów publicznych w Polsce

Ustalono, że jesienią 2019 r. francuska sekcja AEJ we współpracy z polską i bułgarską, zorganizuje międzynarodową konferencję o mediach publicznych połączoną z dorocznym spotkaniem członków AEJ.

Dzięki kontaktom nawiązanym podczas kongresu, wyniki monitoringu „Wiadomości” zostaną przekazane komisjom Rady Europy i Unii Europejskiej dla uzyskania ich reakcji i wsparcia w dalszym śledzeniu propagandy uprawianej przez media publiczne, szczególnie w okresach wyborczych.

Andrzej Krajewski
Polska Sekcja AEJ