Aktualności

List Seweryna Blumsztajna do Komendanta Głównego Policji

Warszawa, 2 listopada 2021 r. 

Towarzystwo Dziennikarskie

Warszawa

Komendant Główny Policji 

Gen. insp. Jarosław Szymczyk 

Szanowny Panie Komendancie,

w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości Towarzystwo Dziennikarskie chciałoby przypomnieć, że wielu dziennikarzy i fotoreporterów będzie wykonywało swoje obowiązki służbowe relacjonując to, co będzie się działo się na ulicach polskich miast. 

Przypominamy, że podczas pracy dziennikarze nie są uczestnikami zgromadzeń, protestów czy marszów. Są niezależnymi obserwatorami. Wykonują swoje obowiązki służbowe, zapewniając opinii publicznej prawo do rzetelnych informacji. Media realizują obowiązki ustawowe, a dziennikarze wykonują polecenia redakcji dokumentując bieżące wydarzenia, także te budzące emocje społeczne. zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki. 

Niestety z raportu Towarzystwa Dziennikarskiego „Monitoring represji wobec wolnych mediów 2015-2021″ (https://wyborcza.pl/7,75398,27097711,187-spraw-przeciwko-polskim-dziennikarzom-monitoring-represji.html ) wynika, że dziennikarze i fotoreporterzy w Polsce nie mogą liczyć na ochronę Policji podczas zgromadzeń i demonstracji. Policjanci nie rozumieją misji społecznego stróża, jaką pełnią media w czasie protestów i zgromadzeń. Wielu dziennikarzy informuje, że napis „Prasa” wyzwala u funkcjonariuszy Policji agresywne zachowania. W naszym raporcie odnotowaliśmy szereg incydentów z udziałem Policji, które dotyczą legitymowania, zatrzymywania, przesłuchiwania reporterów czy utrudnienia im relacjonowania przebiegu zgromadzeń publicznych. Na naszej liście znalazło się 27 takich incydentów. Wszystkich można byłoby unikając, gdyby funkcjonariusze byli odpowiednio przeszkoleni z zakresu znajomości podstaw prawa prasowego i gdyby byli odpowiednio przygotowani na obecność mediów relacjonujących publiczne zgromadzenia. Zatrzymania reporterów, ich uporczywe legitymowanie, wywożenie do odległych komend, to nie dowód skuteczności Policji. To świadectwo braku zrozumienia roli mediów w demokratycznym państwie prawa. 

Apelujemy do Pana Komendanta o przygotowanie merytoryczne funkcjonariuszy. Oczekujemy przestrzegania przez Pana podwładnych przepisów prawa oraz podstawowych międzynarodowych standardów gwarantujących wolność działania mediów. Liczymy również, że funkcjonariusze będą reagowali na każdy przejaw agresji wobec dziennikarzy ze strony uczestników zgromadzeń. 

Niech najbliższe wydarzenia społeczne będą dowodem na to, że funkcjonariusze Policji wiedzą na czym polega etos służby i są w stanie zapewnić porządek publiczny, a także ochronę życia i zdrowia obywateli, w tym dziennikarzy wykonujących swoją pracę. 

Prezes Zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego

 Seweryn Blumsztajn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *