AktualnościDziałalność TDNajważniejsze

Fundusz Solidarności Dziennikarskiej

Fundusz Solidarności Towarzystwa Dziennikarskiego

Towarzystwo Dziennikarskie podejmuje inicjatywę utworzenia Funduszu Solidarności Dziennikarskiej dla wsparcia dziennikarzy i redaktorów zwalnianych z pracy w redakcjach przejętych przez Orlen. Zgromadzone środki przeznaczone będą na bezpośrednie wsparcie finansowe, pomoc prawną, a gdyby udało się zachęcić Państwa do bardziej regularnych wpłat – także na program stypendialny. Apel o wsparcie kierujemy nie tylko do środowiska medialnego, ale także do wszystkich, którzy zechcą w tych trudnych czasach okazać solidarność niezależnym dziennikarzom.Wpłat prosimy dokonywać na konto Towarzystwa: 97 1160 2202 0000 0002 2610 5573 z dopiskiem „Fundusz Solidarności”.

Seweryn Blumsztajn – prezes Towarzystwa

Warszawa, 10 maja 2021

 

 

Regulamin Funduszu Solidarności Towarzystwa Dziennikarskiego

 

1. Towarzystwo Dziennikarskie tworzy fundusz pomocy dziennikarkom i dziennikarzom zwolnionym lub takim, którzy odeszli z pracy w Polska Press z powodów politycznych po przejęciu jej przez Orlen. Fundusz będzie też udzielał pomocy dziennikarzom innych mediów, którzy stracili pracę z podobnych powodów.

 

2. Fundusz powstaje z celowych wpłat dokonanych na konto Towarzystwa Dziennikarskiego przez instytucje i osoby fizyczne.

 

3. By uzyskać pomoc należy nawiązać kontakt z Towarzystwem Dziennikarskim i przedstawić swoją sytuację.

 

4. O przyznaniu pomocy i jej wysokości decyduje powołana przez zarząd TD trzyosobowa komisja, złożona z jego członków. Dane osobowe osób, którym udzielono pomocy mogą być ujawniane wyłącznie za ich zgodą.

 

5. Wyżej wymieniona komisja dokumentuje formalnie swoje prace uzasadniając przyznanie pomocy finansowej. Przynajmniej raz na 3 miesiące komisja musi przedstawiać zarządowi TD sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie to jest publikowane na stronie internetowej TD.

 

6. Fundusz zakończy działalność gdy wyczerpią się zebrane środki.

 

Warszawa, 20.06.2021 r.

 


Towarzystwo Dziennikarskie

Fundusz Solidarności, komunikat nr.1

Fundusz został powołany w maju b.r. by wspomagać dziennikarzy wyrzucanych z pracy z powodów politycznych i takich, którzy sami odeszli obawiając się politycznej presji lub ograniczania ich niezależności.

W pierwszym miesiącu działania opracowano regulamin Funduszu i powstała trzyosobowa komisja, która zajmować się będzie rozpatrywaniem wniosków o wsparcie. Komisja monitoruje sytuację w „Polska Presse” po przejęciu firmy przez Orlen. Na konto Towarzystwa z dopiskiem „Fundusz Solidarności” wpłacono do końca czerwca 27 512 zł. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Towarzystwo Dziennikarskie

Warszawa, 2 lipca 2021


Towarzystwo Dziennikarskie

Fundusz Solidarności, komunikat nr.2

 

Zarząd Towarzystwa Dziennikarskiego i Komisja Funduszu Solidarności przekazali 5 000 zł na pomoc afgańskim dziennikarzom ewakuowanym z Kabulu polskim samolotem w sierpniu b.r. ze względu na grożące im represje za działanie na rzecz demokratycznego i wolnego Afganistanu. We współpracy z Fundacją Tygodnika Powszechnego chcemy stworzyć dziennikarzom możliwości
kontynuacji ich pracy dziennikarskiej i analitycznej. Pomoc jest przeznaczona na wyposażenie stanowiska pracy.

Do września 2021 r. na Fundusz wpłynęło 34 388 zł. Po wpłacie dla afgańskich dziennikarzy na koncie zbiórki pozostała kwota 29 388 zł. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Towarzystwo Dziennikarskie

Warszawa, 23 września 2021


Towarzystwo Dziennikarskie

Fundusz Solidarności, komunikat nr.3

W marcu i kwietniu 2022 r., w porozumieniu z ukraińskimi organizacjami dziennikarskimi przeznaczyliśmy 12 759 zł na pomoc dziennikarzom pracującym w warunkach wojennych na terenie Ukrainy. Za tę kwotę zakupiliśmy i przekazaliśmy na Ukrainę telefon satelitarny z abonamentem i 300 kamizelek z napisem PRESS.

Do marca 2022 r. na konto Funduszu Solidarności wpłynęło 35 888 zł. Po wpłatach na rzecz dziennikarzy z Afganistanu (Komunikat nr. 2) i dziennikarzy pracujących w Ukrainie na koncie zbiórki pozostała kwota 18 129 zł. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Towarzystwo Dziennikarskie

Warszawa, 12 kwietnia 2022

 

Towarzystwo Dziennikarskie

Fundusz Solidarności, komunikat nr.4

Do Funduszu Solidarności wpłynęła prośba o pomoc dla młodego dziennikarza, uchodźcę politycznego z Białorusi, który uległ ciężkiemu wypadkowi  samochodowemu. Zdecydowaliśmy się wspomóc go kwotą 3 000 zł, która pozwoli mu opłacić trzymiesięczny czynsz za wynajmowany pokój. 

Na koncie zbiórki pozostała kwota 15 129 zł. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Towarzystwo Dziennikarskie

Warszawa, 30 kwietnia 2022


Towarzystwo Dziennikarskie

Fundusz Solidarności, komunikat nr.5

W maju do Funduszu Solidarności zwrócili się dziennikarze ukraińskiego Твоє Радіо (Twoje Radio). Radio nadaje na Ziemi Lwowskiej, a także w internecie i przez aplikację. Jako pierwsze relacjonowało protesty na Majdanie od 2013 roku, wtedy zdobyło wiarygodność i zaufanie słuchaczy.

Dziennikarze napisali: „Od pierwszego dnia wojny pracujemy w trybie awaryjnym, aby przekazywać naszym słuchaczom niezbędne informacje i koordynujemy też aktywność ludzi, którzy zwracają się do nas we wszystkim, co dotyczy pomocy dla wojska i dla uciekinierów. Pracujemy teraz całkowicie na zasadzie wolontariatu, gdyż nasze 100% dochodów pochodziło z działalności komercyjnej – reklamowej. Ponieważ biznes utknął w martwym punkcie, straciliśmy możliwości dochodu, nawet takiego, który pokryłby nasze minimalne potrzeby (jak koszty energii, usługi dostawców itd.)”.

Zdecydowaliśmy, że przekażemy na pomoc dziennikarzom Твоє Радіо 5 000 zł. W marcu i kwietniu na konto Funduszu wpłynęło 530 złotych. Obecnie na koncie pozostała kwota 10 659. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Towarzystwo Dziennikarskie

Warszawa, 30 maja 2022