AktualnościDziałalność TD

Popieramy projekt Europejskiego Aktu Wolności Mediów

Doroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Dziennikarskiego z uznaniem wita publikację projektu Europejskiego Aktu Wolności Mediów (European Media Freedom Act – EFMA) przez Komisję Europejską 16 września 2022 r. Uważamy ten dokument za poważne wzmocnienie wolności mediów w Unii Europejskiej.

Projekt EFMA odnosi się do wielu kwestii, które ograniczają rozwój mediów w Polsce, takich jak:

  • nieustanne zagrożenia dla niezależności mediów ze strony władz państwowych,
  • bezpodstawna kontrola mediów publicznych przez rządzącą partię polityczną,
  • zagrożenia dla ochrony dziennikarskich źródeł informacji i uczciwego pomiaru zasięgu mediów,
  • dyskryminacja w umieszczaniu państwowych reklam w mediach,
  • koncentracja własności mediów zagrażająca wolności słowa,
  • brak zabezpieczeń przeciwko ingerowaniu w polską debatę publiczną przez inne kraje, na przykład przez Rosję.

Projekt EFMA musi być jeszcze przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Wierzymy, że dyskusja nad nim będzie prowadzona w duchu poparcia dla wolności słowa w Unii Europejskiej.

Walne Zgromadzenie z uznaniem przyjmuje dotychczasowy dorobek Rady Europy w tej dziedzinie; kolejne rekomendacje w sprawie wolności mediów przyjmowane przez jej Radę Ministrów wyznaczają standardy wolności słowa, na których opiera się obecny projekt EMFA.

Walne Zgromadzenie wyraża zaskoczenie postawą części europejskich stowarzyszeń wydawców, które skrytykowały projekt EMFA twierdząc, że otwiera on drogę do politycznej kontroli mediów. Zauważamy z żalem, że jest to podejście krótkowzroczne. Deklarujemy, że jesteśmy gotowi do przedyskutowania tej kwestii z przedstawicielami wydawców w Polce.

Podkreślamy, że naszym zdaniem celem EMFA jest obrona wolności słowa; niepowodzenie w przyjęciu tej regulacji zwiększy zagrożenia dla demokracji w tych krajach Europy, w których rządzący politycy już przejęli kontrolę nad mediami lub chcą to zrobić.

Jesteśmy gotowi do współdziałania z instytucjami Unii Europejskiej w zapewnieniu, by tekst EMFA był tak zdecydowany i skuteczny w obronie praw dziennikarzy i zagwarantowaniu pluralizmu mediów, jak będzie to możliwe.

Tylko wolne media, umocnione gwarancjami zawartymi w EMFA, są w stanie skutecznie obronić demokrację w Unii Europejskiej i osłonić proces demokratyczny przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Dziennikarskiego
Warszawa, 27 września 2022 r.

Relacja z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Dziennikarskiego tutaj 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *