AktualnościDziałalność TD

Parlament Europejski przyjął europejską ustawę o wolności mediów EMFA

Parlament Europejski przyjął dziś przeważającą większością głosów (464 za, 92 przeciw, 65 wstrzymujących się) europejską ustawę o wolności mediów (EMFA).

Wolność i pluralizm mediów oraz praworządność w UE (i poza nią) od wielu lat są ograniczane. Tam, gdzie podważana jest praworządność, niezależne dziennikarstwo często cierpi jako pierwsze. W tym kontekście nasza koalicja organizacji reprezentujących dziennikarzy, grupy wolności mediów i społeczeństwa obywatelskiego oraz media publiczne gratuluje instytucjom UE i przyjmuje z zadowoleniem utworzenie EMFA jako ważny krok w kierunku ochrony i promowania wolności i pluralizmu mediów w UE.

EMFA ustanawia wspólne zasady dla wszystkich państw członkowskich, aby mogły skutecznie stawić czoła zagrożeniom dla wolnego, niezależnego i tętniącego życiem dziennikarstwa w Europie, w tym między innymi przechwytywaniu mediów, natrętnemu nadzorowi, ingerencjom politycznym, malejącemu pluralizmowi mediów i niekontrolowanej sile mediów społecznych na platformach medialnych.

Korzystamy jednak również z okazji, aby przypomnieć zainteresowanym stronom mediów i władzom publicznym, że w niektórych obszarach EMFA określa jedynie minimalne standardy. Państwa członkowskie mogą i powinny pójść znacznie dalej, ustanawiając silniejsze zabezpieczenia chroniące wolność i pluralizm mediów oraz prawa dziennikarzy, szczególnie przed stosowaniem natrętnego nadzoru i oprogramowania szpiegującego.

Wzywamy obecnie Komisję Europejską, rządy krajowe i niezależne organy regulacyjne do ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami z branży mediów na rzecz pełnego i skutecznego wdrożenia regulacji EMFA, aby pomóc we wzmocnieniu wolności i pluralizmu mediów w całej Unii Europejskiej.

Aby wspomóc ten proces, niektóre z niżej podpisanych organizacji będą przygotowywać, w razie potrzeby, oceny i zalecenia, aby pomóc państwom członkowskim, mediom i zainteresowanym stronom społeczeństwa obywatelskiego w realizacji tego kluczowego zadania.

Sygnatariusze:

 • ARTICLE 19
 • Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
 • International Press Institute (IPI)
 • Global Forum for Media Development (GFMD)
 • Media Diversity Institute (MDI)
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • Association of European Journalists (AEJ Belgium)
 • South East Europe Media Organisation (SEEMO)
 • Free Press Unlimited (FPU)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • Society of Journalists (Towarzystwo Dziennikarskie)
 • OBC Transeuropa (OBCT)
 • Public Media Alliance (PMA)
 • Community Media Forum Europe (CMFE)
 • Independent Journalism Center, Moldova
 • Institute for Regional Media and Information (IRMI, Ukraine)
 • Reporters Without Borders (RSF)
 • Eurocadres
 • Transparency International EU (TI EU)
 • Committee to Protect Journalists
 • European Broadcasting Union (EBU)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *