AktualnościDziałalność TD

Trzeba zacząć prace na nową ustawą medialną! List do pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze, 

Wkrótce minie sto dni od powołania rządu Donalda Tuska. Wśród najpilniejszych zadań, wymienianych już w kampanii wyborczej było odzyskanie dla społeczeństwa TVP i Polskiego Radia. Jako dziennikarze zrzeszeni w Towarzystwie Dziennikarskim z uwagą obserwujemy ten proces. 

Z aprobatą przyjmujemy zasadniczą zmianę w programach informacyjnych i publicystycznych. Znikła prymitywna propaganda posługująca się przemilczeniami, oszczerstwami wobec opozycji i bezkrytycznym wychwalaniem rządzącego PiS. Nie ma już na antenach dusznej atmosfery insynuacji,  wykluczania i nienawiści. Pojawiły się różne punkty widzenia i argumenty. 

Rozumiemy, że sytuacja nie jest łatwa: spory sądowe z poprzednimi władzami, wrogość KRRiT i RMN, czy trudności finansowe, przed którymi stoją obecne tymczasowe władze radia i telewizji.  

Dostrzegamy także błędy, których w takiej sytuacji trudno uniknąć. Niektórych jednak można i należy się ich wystrzegać. Należy do nich przede wszystkim brak komunikacji  obecnych władz mediów ze społeczeństwem i związana z tym niejasność zasad i kryteriów podejmowanych decyzji, w szczególności decyzji personalnych.  

Co ważniejsze – niejasność dotyczy też kwestii podstawowej – kierunku, w jakim zmierzają zmiany w radiu i telewizji. Te decyzje mniej zależą od władz mediów, jest to obszar decyzji polityków – ministra kultury i parlamentarzystów. Nie wystarczy już hasło oddania mediów społeczeństwu. Należy odpowiedzieć na pytania dotyczące sposobu uspołecznienia mediów, wyboru władz, kształtu organizacyjnego i zadań programowych, wreszcie sposobu finansowania, który uporządkować trzeba najpilniej.

Trzeba odnieść się do doświadczeń trzydziestu lat, a także do ustawodawstwa europejskiego, które wzbogaciło się właśnie o EMFA, Europejski Akt Wolności Mediów wyznaczających nowe formalne standardy wolności i niezależności. Niepokojące jest to, że przedstawiciele rządu nie informują opinii o swoich zamiarach i nawet nie reagują na zaproszenia organizacji społecznych, które włożyły wiele wysiłku w przygotowanie kompetentnych rozwiązań ustawowych.  

Szanowny Panie Ministrze, 

Apelujemy o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad nową ustawą o mediach publicznych. Nie powinna zniechęcać nikogo perspektywa ewentualnego prezydenckiego veta. Półtora roku to nie jest nadmiernie długi czas na przygotowanie i skonsultowanie projektu, który po wyborach prezydenckich można by uchwalić bez zwłoki.  

Uważamy, że prawo, które określi funkcjonowanie mediów publicznych, jednej z najważniejszych demokratycznych instytucji współczesnego społeczeństwa powinno zostać przygotowane przez specjalną komisję, w której istotny udział będą mieli oprócz polityków także eksperci, dziennikarze, twórcy, medioznawcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. 

Apelujemy o otwartość w prowadzeniu spraw mediów publicznych. Tylko w taki sposób wyznaczyć można właściwy kierunek zmian i ustabilizować sytuację w mediach w przejściowym okresie najbliższych kilkunastu miesięcy.   

Za Zarząd Towarzystwa Dziennikarskiego 

Prezes Seweryn Blumsztajn 

Warszawa, 18 marca 2024 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *