Grażyna Olewniczak

Grażyna Olewniczak

Grażyna Olewniczak – dziennikarka – komentatorka,  reporterka i dokumentalistka.

Od 1990 roku, po zmianie ustrojowej pracowała w:

  • Telewizji Polskiej, w „Wiadomościach” zajmując się tematami związanymi z prawami człowieka.
  • W Redakcji Muzyki Poważnej realizując reportaże, dokumenty i transmisje.
  • W TVP Polonia, poza pracą reportera i dokumentalisty była również wydawcą dnia. 

Pełniła też funkcję dyrektora dyżurnego TVP.

Po przejściu „w stan spoczynku” pisała artykuły o bieżącej sytuacji politycznej w Polsce do portali internetowych.