Janusz Daszczyński

Janusz Daszczyński

Janusz Daszczyński w latach 2015–16 był prezesem Telewizji Polskiej, ostatnim legalnie, zgodnie z Konstytucją, wybranym w konkursie przez KRRiT. Był także wiceprezesem zarządu TVP w latach 1994 – 98. Obecnie jest członkiem Rady Programowej TVP z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Pełnił również funkcje redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku, dyrektora Programu II TVP oraz zastępcy dyrektora TVP Polonia. 

Wcześniej (1980-81) był zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Samorządność”- pisma Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, zlikwidowanego wskutek wprowadzenia stanu wojennego.  

Przed wyborami parlamentarnymi 1989 roku pełnił funkcję kierownika zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku. Współtworzył także tygodnik diecezjalny „Gwiazda Morza” oraz dziennik „Gazeta Gdańska”.

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektronikiem o specjalności radio i telewizja.