Jerzy Cichowicz

Niestrudzony poszukiwacz piękna oraz innowacyjnych bohaterów naszych czasów.

Na co dzień pracownik Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W przeszłości przedsiębiorca i członek Rad Nadzorczych oraz Zarządów kilku firm.

Wieloletni współpracownik Magazynu Finansowego BANK, Pieniądze & Inwestycje, NBS, Diners Club Magazine oraz Naszego Czasopisma. Zaznaczył swoją dziennikarską obecność także na kilku portalach internetowych (m.in. www.AleBank.pl).

Jest absolwentem kilku uczelni wyższych, ale najwyżej ceni swój dyplom MBA, który zdobył w „starym stylu”. Kwalifikacja odbyła się za pomocą testu GMAT w języku angielskim. Nauka trwała trzy semestry i została uwieńczona obroną pracy.

Aktualnie pisze książkę w której ma zamiar wykorzystać swoje doświadczenia zdobyte podczas pracy w ochronie kilku ciekawych obiektów w Warszawie: Hotelu REGENT (dawniej Hyatt), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Urzędu Attaché Arabii Saudyjskiej. Pięć lat gromadzenia obyczajowo-kulturalnych obserwacji ma zaowocować kilkunastoma opowiadaniami.