Stanisław Jędrzejewski

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski – socjolog mediów. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego

W latach 1994-98  był wiceprezesem  Polskiego Radia S.A.

W latach  2003 – 2005   Dyrektorem   Programu I Polskiego Radia, zaś w 2005 r. – członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W latach 1995-2007 był członkiem Komisji Radiowej EBU (Europejskiej Unii Nadawców Publicznych) w Genewie.

Od roku 2011 do 2014 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.