Witold Machura

Witold Tomasz Machura

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UAM w Poznaniu (obecnie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa).

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Niegdyś uczestnik seminarium doktoranckiego w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Dziennikarz (były członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, aktualnie członek Towarzystwa Dziennikarskiego), prasoznawca oraz właściciel wydawnictwa naukowego.

Autor kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Redaktor ponad 200 publikacji innych autorów. Redaktor naukowy serii prac zbiorowych Etyka w mediach oraz Media – IV władza a także  redaktor naczelny kwartalników: naukowego („Media i medioznawstwo”) i społeczno-kulturalnego („Opolszczyzna”).