Ciała statutowe Towarzystwa Dziennikarskiego

Zarząd Towarzystwa Dziennikarskiego:

 • Seweryn Blumsztajn – prezes
 • Krzysztof Bobiński
 • Ewa Ivanova
 • Jan Ordyński
 • Andrzej Krajewski

poczta e-mail: zarzad(at)towarzystwodziennikarskie.pl

Komisja Rewizyjna:

 • Weronika Kostyrko
 • Anna Kwiatkowska
 • Robert Walenciak

Sąd Koleżeński:

 • Renata Kim
 • Ewa Szprynger
 • Jarosław J Szczepański

Komisja Członkowska:

 • Wojciech Maziarski
 • Elżbieta Sawicka

konto bankowe: 97 1160 2202 0000 0002 2610 5573

poczta e-mail: zarzad(at)towarzystwodziennikarskie.pl, redakcja(at)towarzystwodziennikarskie.pl

Komisja Członkowska: Wojciech Maziarski (L) Elżbieta Sawicka.