Media obywatelskie

Krajobraz po wyborach samorządowych

Krajobraz po wyborach samorządowych: ruchy obywatelskie, partie polityczne, pomysły na Polskę.

W styczniu 2019 odbędzie się Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. W dyskusji przedkongresowej padły głosy wyrażające różne – czasami przeciwstawne – oczekiwania co do rezultatów, które powinien on przynieść. W panelu przedstawiono konkurujące ze sobą poglądy. 

Panelistami są Wojciech Fusek i Wojciech Kinasiewicz z Obywateli RP, Andrzej Kostarczyk z Konwersatorium im. Frycza-Modrzewskiego, Henryk Sikora, b. dzialacz opozycji demokratycznej, Krzysztof Król z Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.