Jerzy Sawka

Jerzy Sawka

W latach 1990 – 2013 był redaktorem naczelnym wydań lokalnych „Gazety Wyborczej” w Szczecinie, Warszawie (zastępca) i Wrocławiu. Publikuje w „GW” i w portalu „Folblut. Magazyn o wyścigach”, którego jest twórcą i naczelnym. 

Jest aktywnym jeźdźcem, startował w w wielu dyscyplinach, przed laty był hodowcą koni.

Od 2013 roku lat dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice. Przez ten czas zwiększył frekwencję na torze z 25 000 rocznie do 730 000.