Paweł Sękowski

Paweł Sękowski

Paweł Sękowski – od 2020 r. redaktor naczelny kwartalnika „Zdanie”. Od 2018 r. prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”, grupującego lewicową inteligencję, ludzi kultury i nauki.

Doktor historii, specjalizuje się w historii najnowszej, od 2016 r. adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.