Robert Walenciak

Robert Walenciak

Przegląd

Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Dziennikarskiego