Aktualności

TVP info o debacie w Parlamencie Europejskim

[00:00:06.500] – Dominika Cosic
Ta debata przebiegała zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, ponieważ jak tylko można było zobaczyć listę nazwisk osób, które się będą wypowiadać, wiadomo było mniej więcej jak będą rozłożone głosy. Od strony formalnej tę debatę rozpoczął przedstawiciel słoweńskiej prezydencji, bo teraz Słowenia przewodniczy pracom Unii Europejskiej, następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która podkreślała ważność praworządności oraz prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym. A następnie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który mówił o tym jak on wyobraża sobie przede wszystkim miejsce Polski w Unii Europejskiej, a także wizję rozwoju Unii Europejskiej.

[00:00:53.870] – Dominika Cosic
Wspomniał o tym, że przede wszystkim Polska jest i będzie wciąż członkiem Unii Europejskiej, ale chciałaby być członkiem na równych prawach, jako kraj w pełni suwerenny. I ta wizja Unii Europejskiej powinna być Unią Europejską, wspólnotą silnych, niezależnych narodów, czyli Europą ojczyzn, a nie scentralizowanym podmiotem zarządzanym przez coraz silniejsze instytucje unijne.

[00:01:21.050] – Dominika Cosic
W ten sposób premier Morawiecki nawiązał do wizji i pomysłów Stanów Zjednoczonych Europy, które co jakiś czas podnoszone są przez różnych polityków europejskich, a przypomnę tylko że jego pierwszym autorem, ojcem wręcz, był Guy Verhofstadt, były premier Belgii i były lider liberałów w Parlamencie Europejskim. Premier Morawiecki mówił też o tym jak ważne są kwestie związane z gospodarką europejską i o tym, że jednym z zadań dla Unii Europejskiej jako całości powinna być np. walka z rajami podatkowymi. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi polskiego premiera.

[00:02:01.040] – Mateusz Morawiecki
Może ich Europy beznarodowościowe, super państwo to najpierw uzyskajcie na to zgodę wszystkich krajów i społeczeństw w Europie. Powtórzę jeszcze raz. Najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucja. Wyprzedza ona inne źródła prawa. Od tej zasady nie może odejść żaden polski sąd, żaden polski parlament i żaden polski rząd. Warto jednak podkreślić także, że polski Trybunał nie stwierdził nigdy, również w ostatnim wyroku, że przepisy Traktatu o Unii nie są w całości niezgodne z polską konstytucją. Wręcz przeciwnie, Polska w pełni przestrzega traktatu.

[00:02:52.300] – Dominika Cosic
To jest wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z tejże debaty, ale w debacie oczywiście także wypowiadali się politycy polscy, którzy są przeciwnikami obecnego rządu. Zarzucali oni temu rządowi łamanie praworządności, źle przeprowadzoną reformę systemu sprawiedliwości i zadawali też szereg pytań. Posłuchajmy zatem wypowiedzi polityków polskiej opozycji: byłego premiera Leszka Millera i byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

[00:03:25.300] – Radek Sikorski
Panie premierze, słuchałem pana uważnie. I zgadzam się, że w Konfederacji relacja między krajowymi sądami konstytucyjnymi a instytucjami Unii to przedmiot uczciwej różnicy zdań. Ale w tej sprawie jest to także z pana strony wielkie kłamstwo, bo w ogóle nie o to chodzi, nie to jest sednem sprawy: czy traktat lizboński wynegocjowany przez Jarosława Kaczyńskiego i ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego jest niezgodny z polską konstytucją? Nie o to chodzi. Sednem sprawy jest to, czy można odsuwać, zastraszać i zastępować rzetelnych sędziów popychłami. Czy sędziowie w Polsce mają być tak niezależni jak Trybunał magister Przyłębskiej czy telewizja Kurskiego.

[00:04:21.640] – Radek Sikorski
Ten brudny proceder nie jest w ogóle sporem konstytucyjnym, bo jest to niezgodne tak z polską konstytucją, jak i z traktatami europejskimi, jak i w ogóle z podstawami cywilizacji łacińskiej.

[00:04:38.590] – Leszek Miller
Dzisiaj po raz kolejny usłyszeliśmy, że władze nie dążą do polexitu. Jeśli padają zaklęcia, że nie ma mowy o wyjściu z Unii, to problem polega na tym, że władza myśli o Unii Europejskiej, której nie ma i nie będzie. Rządzący myślą unii pieniądza, ale nie o unii wartości i nie o unii prawa. Myślą o Unii, z którą trzeba walczyć, a nie współpracować.

[00:05:07.550] – Dominika Cosic
Tak brzmiały wypowiedzi polityków polskiej opozycji podczas tej debaty. W podobnym duchu wypowiadali się politycy z innych krajów Unii Europejskiej, ci z większości parlamentarnej w Parlamencie Europejskim, którzy krytykowali polski rząd, ale także za kwestie budzące kontrowersje, jak np. rzekome strefy wolne od LGBT, które ponoć w Polsce istnieją lub też prawo aborcyjne, które podobno, zdaniem niektórych europosłów, zostało rok temu zmienione w Polsce, podczas kiedy w rzeczywistości, tak naprawdę jeszcze nie zostało zmienione – ale to taki drobiazg. Głos także zabierali europosłowie zagraniczni, którzy starali się bronić pozycji polskiego rządu zauważając, że polski rząd jest orędownikiem suwerenności krajów członkowskich. Zatem posłuchajmy teraz ich wypowiedzi.

[00:06:03.390] – Speaker słowacki
Mam wiadomość do liberałów: proszę przestać szykanować Europę środkową tymi mitami. Cokolwiek robią Węgrzy czy Polacy zawsze znajdujecie jakiś powód, by ich krytykować i występować przeciwko nim. Nie bądźmy idealistami: europejska praworządność, o której mówicie, to nic innego jak alternatywne narzędzie kontroli i narzucania liberalnej polityki w konserwatywnych krajach Europy środkowej. W imieniu konserwatywnych obywateli Słowacji mogę powiedzieć, że Polska ma nasze pełne wsparcie. Moje przesłanie do liberałów na Zachodzie brzmi: nie prowokujcie nas, nie prowokujcie Europy środkowej.

[00:06:41.670] – Speaker słowacki
W ciągu ostatniej dekady Unia Europejska okazała się niezdolna aby powstrzymać się i zacząć szanować ograniczenia, które są zawarte między innymi w zasadzie pomocniczości i proporcjonalności.

[00:06:53.610] – Speaker słowacki
Zaufanie, że będziecie poruszać się w ramach traktatów w ciągu następnych kilku lat, już nie istnieje. Pani Przewodnicząca, my nie boimy się prawa europejskiego, my boimy się bezprawia europejskiego, tyranii większości, wykorzystania władzy w sposób niewłaściwy, nadużycia traktatów.

[00:07:12.060] – Speaker słowacki
Nikt nie pyta czy delegowani do Izby mogą nam mówić jakie prawo powinno obowiązywać w niektórych krajach. Trzy lata temu pojechałem w ramach oficjalnej delegacji do Warszawy, by dokładnie przyjrzeć się reformie systemu sądownictwa w Polsce. Tutaj ta reforma jest nazywana złamaniem prawa i oskarżenia są bezpodstawne. Moglibyśmy pytać również jak wygląda niezależność tej instytucji europejskiej, która martwi się prymatem prawa europejskiego tylko w niektórych przypadkach. Widzimy już teraz ideologiczną orientację waszego działania.

[00:07:44.980] – Speaker słowacki
Każdego miesiąca, tygodnia i dnia słuchamy tylko o Polsce, Polsce, Polsce, w kółko ten sam temat. Co takiego Polska wam zrobiła? Mam postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z Niemiec z Karlsruhe i orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Z prawnego punktu widzenia nie mam z nimi problemu. Wydaje się jednak, że Polska nie może pozwolić sobie zrobić to, co mogą Niemcy, co może niemiecki Trybunał. To nie jest problem prawny, to problem postrzegania prymatu prawa unijnego nad narodowym. Potrzebujemy dialogu. I nie ma innego wyjścia.

[00:08:24.380] – Dominika Cosic
Tak brzmiały niektóre wypowiedzi zagranicznych europosłów, którzy zabrali głos w czasie tej debaty. To, co chyba europosłom najbardziej utkwiło w głowie, to manewr który zastosował premier Mateusz Morawiecki, który najpierw przytoczył fragmenty orzeczeń Trybunału Konstytucyjnych z różnych krajów Unii Europejskiej, które również głosiły wyższość prawa krajowego nad prawem unijnym, a następnie patrząc na miny europosłów stwierdził, że widzi lekką konsternację. To nie jest wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, tylko innych krajów członkowskich. Chciał właśnie im uzmysłowić, że bardzo często może krytykują pewne decyzje polskiego rządu nie zdając sobie sprawy, że inne rządy również w tych kwestiach podobnie myślą lub podobnie robią.

[00:09:16.250] – Dominika Cosic
No, to był taki ciekawy zabieg formalney ze strony premiera Mateusza Morawieckiego. Ta debata już dobiegła końca, teraz jeszcze trwa lunch z udziałem premiera i europosłów Europejskiej Frakcji Konserwatystów i Reformatorów. Z moich informacji wynika, że premier jeszcze wywiadu mediom zagranicznym, po czym będzie się udawał w drogę powrotną do Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *