AktualnościDziałalność TDOświadczenia

Tajna Rada

W nowym składzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znalazł się medioznawca z dorobkiem naukowym, wybrany przez Senat prof. UW Tadeusz Kowalski. Pozostali członkowie, dobrani z klucza partyjnego przez Sejm i Prezydenta, są wykonawcami polityki rządzącej prawicy.

Dowodzi tego już pierwsze posiedzenie Rady z 17 października poświęcone Karcie Powinności Polskiego Radia. Nie ma w niej zapisanych wartości, jakimi ma się kierować rozgłośnia publiczna – bezstronności, niezależności i zrównoważenia, co nakazuje art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji. Rada odmówiła wprowadzenia do Karty takiego zapisu, o który wnioskował prof. Kowalski.

Towarzystwo Dziennikarskie wyraża nadzieję, że obecność w Radzie prof. Kowalskiego utrudni większości manipulacje wobec łamania zasad ustawowych i standardów dziennikarskich przez media publiczne. Ostatnia kadencja KRRiT charakteryzowała się jej bezczynnością wobec skrajnie stronniczych, propagandowych działań TVP i Polskiego Radia. Bezkarne propagandowe wychwalanie rządzących i szczucie na opozycję trwa jednak nadal. Stronniczość Polskiego Radia i TVP po raz kolejny godzi w proces demokratycznych wyborów, do których pozostał zaledwie rok.

Obecna KRRiT zapewne nie powstrzyma tych codziennych medialnych egzekucji, ale dzięki obecności przedstawiciela opozycji istnieje możliwość, że przynajmniej będziemy wiedzieć, kto i jak sprzeniewierza się „staniu na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”, co nakazuje jej art. 213 Konstytucji.

O tym, jak Krajowa Rada obawia się przejrzystości swoich działań świadczy utajnienie jej drugiego posiedzenia w dniu dzisiejszym.

Towarzystwo Dziennikarskie
19 października 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *