Aktualności

Spotkanie w Sejmie

Czy będą wnioski z raportu medialnego TD?

Wyborczy raport medialny Towarzystwa Dziennikarskiego został wysłany do siedmiu adresatów , którzy mogą wyciągnąć z niego wnioski. Seweryn Blumsztajn poprzedził raport listem do każdego z nich, wskazując na możliwości działania wobec TVP.

„Liczymy, że załączony raport przekona Panią Przewodniczącą do podjęcia kroków przewidzianych w zasadach etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej SA wobec osób, które dopuściły się naruszenia tych zasad. Nasz raport jest skargą w ich rozumieniu”(z listu do Komisji Etyki TVP).

„Liczymy, że załączony raport przekona Pana Przewodniczącego do podjęcia kroków prawnych dla obrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, co art.213 Konstytucji powierza Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (z listu do KRRiT).

Radzie Mediów Narodowych ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. powierzyła „zapewnienie rzetelnego wypełniania przez spółki ich ustawowych zadań oraz ochrony ich samodzielności i niezależności redakcyjnej”.(art.2.2.). Liczymy zatem, że załączony raport przekona Pana Przewodniczącego do wnikliwej oceny legalności działań Prezesa TVP SA, jako odpowiadającego za treść „Wiadomości” (z listu do RMN).

„Mamy nadzieję, że Państwowa Komisja Wyborcza przy organizacji następnych wyborów podejmie kwestię przestrzegania przez media publiczne, szczególnie przez TVP, zasad pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności, do czego zobowiązuje ją art.21 ustawy o radiofonii i telewizji” (z listu do PKW).

„Liczymy, że załączony raport umożliwi sprawdzenie i przedstawienie opinii publicznej dlaczego organy odpowiedzialne za przestrzeganie wolności słowa i interesu publicznego w radiofonii i telewizji dopuszczają do łamania prawa przez TVP” (z listu do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu).

„Uważamy, że telewizja publiczna naruszyła prawo obywateli do rzetelnej informacji w okresie wyborczym. Liczymy, że załączony raport przekona Pana Rzecznika do rozważenia podjęcia kroków prawnych dla obrony tego prawa, co art.208 Konstytucji Panu powierza” (z listu do Rzecznika Praw Obywatelskich).

„Liczymy, że załączony raport przekona Pana Prezesa do kontroli legalności działań, jakie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła lub jakich zaniechała wobec mediów publicznych dla obrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, co art. 213 Konstytucji jej powierzył”. (z listu do Najwyższej Izby Kontroli).  

Spotkanie w Sejmie w najbliższą środę, 28 listopada o godz. 11 w Sali 101 jest pierwszym rezultatem tej korespondencji. Liczymy na Waszą obecność i głos na nim – trzeba jednak zgłosić się do wtorku 27 listopada w południe mailem na: konferencjakppo@gmail.com lub telefonicznie – 22 694 25 92.

Do zobaczenia! 
Andrzej Krajewski