AktualnościDziałalność TD

UOKiK – Polska Press. Towarzystwo Dziennikarskie przystępuje do postępowania

Szanowni Państwo ! 

W ślad za apelem, który wystosowaliśmy kilka dni temu, a który zamieszczam poniżej, uprzejmie informuję, że Towarzystwo Dziennikarskie złożyło do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek (w załączeniu) o „dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony”  w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press sp.z.o.o. Uznaliśmy bowiem, że przemawia za tym interes społeczny.  Sprawa ma bowiem fundamentalne znaczenie dla wolności słowa w Polsce i losu wolnych mediów. Uczestnicząc w tym bezprecedensowym, jak dotychczas, postępowaniu będziemy mieli wgląd w jego przebieg, dokumentację i stanowiska przezentowane przez strony. Będziemy też mogli zajmować stanowisko, zgodne z interesem polskich mediów. Pozwoli nam to również na informowanie o wszystkim co będzie się działo w tej sprawie opinii publicznej, a przede wszystkim środowiska dziennikarskiego.

Z wyrazami szacunku,

Jan Ordyński

Treść wniosku