Aktualności

Publiczne konsultacje dotyczące ochrony wolności mediów

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące ochrony wolności i pluralizmu mediów na rynku wewnętrznym. To odpowiedź na rosnącą ingerencję we własność, zarządzanie lub funkcjonowanie mediów, jak na przykład „orbanizacja” na Węgrzech czy też „orlenizacja” w Polsce. Celem jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą chronić niezależność mediów na szczeblu unijnym.

Zaproszenie do składania uwag skierowane jest do każdego obywatela. Można je wnosić tutaj:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrona-wolnosci-mediow-w-UE-nowe-przepisy_pl

Cały projekt znajduje się w załączonym pliku pdf.

Towarzystwo Dziennikarskie przedstawi, oczywiście, swoją opinię jako organizacja pozarządowa, zachęcamy jednak każdego, komu zależy na wolności i niezależności mediów, do przeczytania projektu i zgłoszenia swoich uwag.

Towarzystwo Dziennikarskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *